Pelastuskoiratoiminta

Toimintamme tarkoitus on kouluttaa koiria ja koiranohjaajia viranomaisten avuksi erilaisiin pelastustehtäviin vaativissa oloissa.

Hälytysryhmä toimii osana Vapaaehtoista Pelastuspalvelua (Vapepa). Hälytysryhmän apuohjaajat, koiranohjaajat, koirat ja ryhmänjohtajat toimivat viranomaisten pyynnöstä apuna kadonneiden ihmisten etsinnässä.

Pelastuskoiramuodostelma on osa Helsingin kaupungin valmiussuunnitelmaa. Siihen kuuluu 28 koiranohjaajaa ja 12 muuta henkilöä (yhteensä 40), jotka ovat kriisitilanteissa Helsingin kaupungin Pelastuslaitoksen käytettävissä.

Lisäksi pelastustoimi kehittää parhaillaan alueellista koiratoimintaansa tarkoituksenaan jakaa pelastustoimen tehtäviin erikoistuneiden koirakoiden resursseja laajemmalle maantieteelliselle alueelle niin sanotun peto-ryhmän kautta.

Kaikissa näissä ryhmissä toimivat henkilöt ja koirat ovat hälytysvalmiudessa kotimaassa. Osa jäsenistämme on myös kansainvälisessä hälytysvalmiudessa Kriisinhallintakeskuksen Finn Rescue -ryhmän (FRF) kautta.

Heti harrastuksen alusta asti HEPeKon jäsenillä on mahdollisuus liittyä HVSSY:n valmiusryhmään. Ryhmä harjoittelee säännöllisesti etsinnöissä tarvittavia taitoja ja osallistuvat etsintöihin ilman koiraa.