HEPeKon hälytysryhmä

Hälytysryhmä on vapaaehtoinen valmiusryhmä, joka on viranomaisten kutsusta valmis lähtemään kadonneiden henkilöiden etsintätehtäviin. Hälytysryhmä harjoittelee säännöllisesti yhdessä ryhmätoimintaa, suunnistamista ja koiran käyttöä etsinnöissä. Hälytysryhmän jäsenet osallistuvat jatko- ja täydennyskoulutuksiin, joissa opitaan lisää mm. radioviestinnästä, henkisestä auttamisesta kriisitilanteissa ja koiran käytöstä etsinnöissä. Hälytysryhmä toimii osana  Vapaaehtoista Pelastuspalvelua  (Vapepa).


Koiranohjaaja

Hälytysryhmän koiranohjaaja käyttää etsinnöissä koiransa taitoja ja osallistuu muihin määrättyihin tehtäviin. Koiranohjaaja on suorittanut vähintään Vapepan Etsintä kurssin ja SPR:n EA-1-kurssin. Hälytysryhmässä uusi jäsen aloittaa apuohjaajana, jos ei siirry toisesta hälytysryhmästä koiranohjaajana.

Ennen koiranohjaajaksi pääsyä tulee koirakon lisäksi suorittaa hyväksytysti pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus (VIRTA).


Apuohjaaja

Hälytysryhmän apuohjaaja osallistuu etsintään suunnistamalla, hoitamalla viestiliikennettä ja muissa määrätyissä tehtävissä. Apuohjaajan on siis osattava suunnistaa, jotta hän tietää mikä alue on etsitty, minne seuraavaksi mennään ja missä ollaan. Hyvä kunto auttaa jaksamaan tehtävissä. Etsintä ja EA kurssit opettavat perusvalmiudet. Apuohjaajan koiralla ei tarvitse olla  viranomaishälytystason vaatimuksia tai muita koesuorituksia. Apuohjaajaksi voi ryhtyä myös, vaikka omaa koiraa ei olisikaan.


Koira

Koiran hälytysryhmävaatimuksena on vuoden 2018 alusta lukien uusi pelastuskoirakoe, jotta koirakolla on mahdollisuus päästä VIRTA-tarkastukseen ja sitä kautta viralliseksi pelastuskoiraksi.  Koesuoritus on voimassa 2 v suorituspäivästä lähtien. Siirtymäkauden järjestelyjä on aiemmin kokeet suorittaneille koirakoille, niistä voi kysyä esimerkiksi hälytysryhmän johtajalta tai muilta ryhmänjohtajilta.

Lisää tietoa hälytysryhmästä saat infopaketista.

Hälytysryhmän jäsenet on esitelty Galleriassa

Pelastuskoirakortit

Hälykoirakolta vaadittavat kokeet

PEKO-tiedotteet

Hälytysryhmän infopaketti helmikuu 2019