HEPeKon hälytysryhmä

Hälytysryhmä on vapaaehtoinen valmiusryhmä, joka on viranomaisten kutsusta valmis lähtemään kadonneiden henkilöiden etsintätehtäviin. Hälytysryhmä harjoittelee säännöllisesti yhdessä ryhmätoimintaa, suunnistamista ja koiran käyttöä etsinnöissä. Hälytysryhmän jäsenet osallistuvat jatko- ja täydennyskoulutuksiin, joissa opitaan lisää mm. radioviestinnästä, henkisestä auttamisesta kriisitilanteissa ja koiran käytöstä etsinnöissä. Hälytysryhmä toimii osana  Vapaaehtoista Pelastuspalvelua  (Vapepa).
Koiranohjaaja

Hälytysryhmän koiranohjaaja käyttää etsinnöissä koiransa taitoja ja osallistuu muihin määrättyihin tehtäviin. Koiranohjaaja on suorittanut vähintään Vapepan Etsintä kurssin ja SPR:n EA-1-kurssin. Usein hän on aloittanut toimintansa etsinnöissä apuohjaajana.

Ennen koiranohjaajaksi pääsyä tulee koirakon lisäksi suorittaa hyväksytysti pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus (VIRTA).
Apuohjaaja

Hälytysryhmän apuohjaaja osallistuu etsintään suunnistamalla, hoitamalla viestiliikennettä ja muissa määrätyissä tehtävissä. Apuohjaajan on siis hyvä osata suunnistaa, jotta hän tietää mikä alue on etsitty, minne seuraavaksi mennään ja missä ollaan. Hyvä kunto auttaa jaksamaan tehtävissä. Etsintä ja EA kurssit opettavat perusvalmiudet. Apuohjaajan koiralla ei tarvitse olla  viranomaishälytystason vaatimuksia tai muita koesuorituksia. Apuohjaajaksi voi ryhtyä myös, vaikka omaa koiraa ei olisikaan.

Hälytysryhmään otetaan mukaan apuohjaajia. Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden perehtyä todelliseen etsintätoimintaan, ennen kuin tulee mukaan oman koiran kanssa.
Koira

Koiralla on suoritettuna yhdestä lajista B-koetulos.  Suoritus voi siis olla joko Peha-B/Ipor haku B/palveluskoirien hakukoe tai etsintäkoe 3-luokan koulutustunnus, PejäB/Ipor Jälki B/ palveluskoirien jälkikoe 3-luokan koulutustunnus tai PeraB/Ipor raunio B. Koesuoritus on voimassa 2 v suorituspäivästä lähtien.

Lisää tietoa hälytysryhmästä saat infopaketista.

Poliisi on esittänyt vaatimuksen pelastuskoirien kahden lajin osaamisvaatimuksista, joka astuisi voimaan 1.1.2018. Linkki 9.5.2016 tiedonantoon Virta tiedonanto poliisihallitukselta