2024 kevätkausi:
Ma 8.4. - Su 16.6.2024

      2024 Syyskausi:
        Ma 5.8. - Su 10.11.2024

 
Maastoryhmäkoulutus

HUOM! Maastoryhmien kokonpano, eli ns. jako on tiedotteena myClub jäsenrekisterissä. 

HEPeKo tarjoaa jäsenilleen koulutusta eri muodoissa. Maastoryhmät harjoittelevat syys- ja kevätkaudella arki-iltaisin pääsääntöisesti kerran viikossa. Maastoryhmäkoulutuksiin osallistuminen on maksullista. Maastoryhmämaksu on 10€ kultakin kaudelta (kevät- ja syyskausi erikseen).

Maastoryhmissä koirakot harjoittelevat kadonneiden henkilöiden etsimistä joko ilmasta saadun hajun perusteella tai ns. maavainuisesti, jolloin koira jäljestää murtuneen maan hajua ja henkilöstä varisseiden hiukkasten hajua. Pääasiassa ryhmissä harjoitellaan joka toinen viikko maastossa ja joka toinen raunioilla.

Maastoryhmäpaikat jaetaan kerran vuodessa alkuvuodesta. Huomaa, että seuraavassa kuvatut asiat koskevat HEPeKon toiminnassa jo mukana olevia. "Uudet jäsenet" -prosessi on kuvattu Mukaan toimintaan sivulla.

Koulutuspaikan saamisen edellytys on yhdistyksen jäsenyys, mutta pelkkä jäsenyys ei automaattisesti takaa koulutuspaikkaa. Jokainen voi omalla tekemisellään vaikuttaa omiin mahdollisuuksiin saada haluamansa maastoryhmäpaikka. Kokonaisuuden kannalta jokaisen jäsenen osallistuminen myös yhteiseen tekemiseen on ensiarvoisen tärkeää, jotta saavutamme tavoitteidemme ja täytämme sitoumuksemme. Tätä varten haluamme kannustaa ja tukea aktiivisia ja tavoitteellisia jäseniä. Katso tarkemmat perusteet Ryhmiinjakoperusteet sivulta. 

Maastoharjoituksiin osallistumisen lisäksi edellytämme ohjaajalta myös koiran tavoitteellista tottelevaisuuskoulutusta. Todellisessa etsintätilanteessa koirakolle määrätään etsittävä alue, jonka järjestelmällinen tarkistaminen edellyttää koiran tottelevan ohjaajaansa. Myös koiran työskennellessä vaikeakulkuisella alustalla sen oma turvallisuus saattaa edellyttää käskyihin välitöntä reagoimista. Lisäksi koiralta edellytetään ketteryyttä, jotta se pystyy tarvittaessa kiipeämään ja liikkumaan erilaisilla alustoilla ohjaajan käskyjen mukaisesti. Edistyminen tottelevaisuudessa ja ketteryydessä vaatii omatoimista harjoittelua myös koulutusten ulkopuolella.

Tavoitteemme on, että koulutuksiin osallistuva koira suorittaisi käyttäytymiskokeen (BH-koe) viimeistään kolmannen koulutusvuoden jälkeen. Tässä ei kuitenkaan aina onnistuta, joten ahkerasti aktiivisuuspisteitä keräämällä voi kuitenkin päästä koulutusryhmään myös seuraavana vuonna. Ohjaaja, joka on kouluttanut aikaisemman koiransa viranomaistasolle asti ja toimii aktiivisesti hälytysryhmässä, pääsee koulutusryhmään uuden koiransa kanssa.

 
Tottelevaisuuskoulutus

Tottelevaisuuskoulutus on tärkeä osa pelastuskoiran koulutusta. Ensimmäisenä koiran on suoritettava käyttäytymiskoe (BH-koe). Myös IPOR kokeissa on tottelevaisuus- ja ketteryysosio.

Tottelevaisuus- ja ketteryysvaatimusten läpäisy vaatii säännöllistä harjoittelua. Koska HEPeKo ei pysty tarjoamaan jäsenilleen tarvittavaa määrää tottelevaisuuskoulutusta kannustamme jäseniämme hakeutumaan tottelevaisuuskoulutukseen muualle.

Myös Viilarin koulutuskenttä on jäsentemme vapaassa käytössä HEPeKo:lle varatuilla vuoroilla, ajalla 1.1.-30.6.2024. Olemme anoneet samat vuorot myös loppuvuodelle, mutta loppuvuosi riippuu siitä miten rakentamisen aloitus etenee.

    tiistaisin klo 17-21
    keskiviikkoisin klo 17-19
    torstaisin klo 17-19
    sunnuntaisin klo 17-21

 
Pienryhmät

Järjestämme myös lyhyempiä pienryhmäkoulutuksia kun sopivia aiheita ja kouluttajia löytyy.

Pienryhmäkoulutuksella tarkoitamme yleensä noin viiden kerran lyhytkestoista kurssimuotoista koulutusrupeamaa, johon osallistuu koulutuksesta riippuen viidestä kymmeneen koiraa ja ohjaajaa. Tarjolla olevien pienryhmien kuvaukset ilmestyvät otsikon Ryhmien kuvaukset alle. Kuvauksessa kerrotaan myös miten ryhmään haetaan mutta yleensä se tapahtuu sähköpostilla koulutus(at)hepeko.net

Pienryhmäkoulutukseen tulee jokaisen osallistujan sitoutua. Varmista siis kaikkien koulutusajankohtien sopivuus ennen ilmoittautumista. Pienryhmäkoulutuksia ei ole tarjolla jatkuvasti, mutta niistä ilmoitetaan jäsenille aina, kun sellaisia järjestetään.