Mitä koiranohjaajalta vaaditaan?

Vasta-alkajalle riittää puhdas innostus ja kiinnostus lajia kohtaan sekä aito halu auttaa ihmisiä koiraa apuna käyttäen. Viikottaisissa koulutusryhmissä kouluttajat ohjaavat ryhmäläisiä maastolajeissa ja tottelevaisuudessa, mutta omatoiminen kouluttautuminen ja koiran harjoittaminen myös omalla ajalla on erittäin tärkeää. Koiran kouluttaminen vaativiin tehtäviin ja olosuhteisiin vaatii aikaa ja panostusta, mutta on myös todella palkitsevaa.

Tehtävissä ohjaajalta vaaditaan jonkin verran fyysistä kuntoa, mutta myös suunnistus-, ensiapu- ja muita etsinnöissä tarvittavia taitoja, joita harjoitellaan erilaisilla kursseilla koirankoulutuksen ohella. Testaamme toimintaan mukaan pyrkivien ohjaajien kykyä liikkua haastavassakin maastossa.

Pitkällä tähtäimellä ohjaajalta vaaditaan kestävyyttä ja paineensietokykyä. Ryhmässä toimiminen edellyttää lisäksi yhteistyökykyä ja seurassa toimiminen aktiivista osallistumista. Toteutamme kokeet, radan kunnostukset, yms. talkootöinä. Työstä jaetaan aktiivisuuspisteitä, joilla seuraavana vuonna haetaan koulutuspaikkaa.