2020 kevätkausi:
Ma 18.5. - Su 14.6.2020

      2020 Syyskausi:
        Ma 3.8. - Su 8.11.2020

HEPeKon vuosikokous 25.2.2020                                            Vuosikokouksessa mahdollisuus tulla valituksi HEPeKon johtokuntaan ja päästä vaikuttamaan seuran asioihin.                                                          Vuosikokouksessa julkaistaan myös vuoden 2020 ryhmäjaot!

 
Maastoryhmäkoulutus

HEPeKo tarjoaa jäsenilleen koulutusta eri muodoissa. Maastoryhmät harjoittelevat syys- ja kevätkaudella arki-iltaisin pääsääntöisesti kerran viikossa. Maastoryhmäkoulutuksiin osallistuminen on maksullista ja veloitamme 10€ sekä kevät- että syyskauden koulutuksista.

Maastoryhmissä koirakot harjoittelevat kadonneiden henkilöiden etsimistä joko ilmasta saadaun hajun perusteella tai maasta seuraamalla henkilön jättämää jälkihajua. Pääasiassa ryhmissä harjoitellaan joka toinen viikko maastossa ja joka toinen raunioilla.

Maastoryhmäpaikat jaetaan kerran vuodessa alkuvuodesta. Koulutuspaikan saamisen edellytys on yhdistyksen jäsenyys, mutta pelkkä jäsenyys ei automaattisesti takaa koulutuspaikkaa. Jokainen voi omalla panoksellaan vaikuttaa omiin mahdollisuuksiin saada haluamansa maastoryhmäpaikka. Tähän vaikuttaa niin aktiivinen osallistuminen sekä viikoittaisiin harjoituksiin että muuhun yhdistystoimintaan, kun oman koiran edistyminen ja koetulosten saavuttaminen. Aktiivisuuspisteitä on mahdollista kerätä HEPeKon järjestämissä kokeissa ja tapahtumissa. Kultakin kaudelta on 2 pistettä minimi, jotta voi hakea maastoryhmäpaikkaa. Jakokriteerit ovat kuvailtu osiossa Ryhmiinjakoperusteet.

Maastoharjoituksiin osallistumisen lisäksi edellytämme ohjaajalta myös koiran tavoitteellista tottelevaisuuskoulutusta. Todellisessa etsintätilanteessa koirakolle määrätään etsittävä alue, jonka järjestelmällinen tarkistaminen edellyttää koiran tottelevan ohjaajaansa. Myös koiran työskennellessä vaikeakulkuisella alustalla sen oma turvallisuus saattaa edellyttää käskyihin välitöntä reagoimista. Lisäksi koiralta edellytetään ketteryyttä, jotta se pystyy tarvittaessa kiipeämään ja liikkumaan erilaisilla alustoilla ohjaajan käskyjen mukaisesti. Edistyminen tottelevaisuudessa ja ketteryydessä vaatii omatoimista harjoittelua myös koulutusten ulkopuolella.

Tavoitteemme on, että koulutuksiin osallistuva koira suorittaisi käyttäytymiskokeen (BH-koe) viimeistään kolmannen koulutusvuoden jälkeen. Tässä ei kuitenkaan aina onnistuta, joten ahkerasti aktiivisuuspisteitä keräämällä voi kuitenkin päästä koulutusryhmään myös seuraavana vuonna. Ohjaaja, joka on kouluttanut aikaisemman koiransa viranomaistasolle asti ja toimii aktiivisesti hälytysryhmässä, pääsee koulutusryhmään uuden koiransa kanssa.

 
Tottelevaisuuskoulutus

Tottelevaisuuskoulutus on tärkeä osa pelastuskoiran koulutusta. Ensimmäisenä koiran on suoritettava käyttäytymiskoe (BH-koe). Myös IPOR kokeissa on tottelevaisuus- ja ketteryysosio.

Tottelevaisuus- ja ketteryysvaatimusten läpäisy vaatii säännöllistä harjoittelua. Koska HEPeKo ei pysty tarjoamaan jäsenilleen tarvittavaa määrää tottelevaisuuskoulutusta kannustamme jäseniämme hakeutumaan tottelevaisuuskoulutukseen muualle.

Myös Viilarin koulutuskenttä on jäseniemme vapaassa käytössä HEPeKo:lle varatuilla vuoroilla

    tiistaisin klo 17-21
    sunnuntaisin klo 17-21

 
Pienryhmät

Järjestämme myös lyhyempiä pienryhmäkoulutuksia kun sopivia aiheita ja kouluttajia löytyy.

Pienryhmäkoulutuksella tarkoitamme yleensä noin viiden kerran lyhytkestoista kurssimuotoista koulutusrupeamaa, johon osallistuu koulutuksesta riippuen viidestä kymmeneen koiraa ja ohjaajaa. Tarjolla olevien pienryhmien kuvaukset ilmestyvät otsikon Ryhmien kuvaukset alle. Kuvauksessa kerrotaan myös miten ryhmään haetaan mutta yleensä se tapahtuu sähköpostilla koulutus(at)hepeko.net

Pienryhmäkoulutukseen tulee jokaisen osallistujan sitoutua. Varmista siis kaikkien koulutusajankohtien sopivuus ennen ilmoittautumista. Pienryhmäkoulutuksia ei ole tarjolla jatkuvasti, mutta niistä ilmoitetaan jäsenille aina, kun sellaisia järjestetään.