HEPeKon toiminta mukautetaan kulloinkin voimassa oleviin virallisiin suosituksiin pyrkien pitämään maastokoulutukset ja muukin toiminta mahdollisuuksien mukaan käynnissä. Jokaisen tilaisuuden vastuuhenkilö on vastuussa siitä, että em. suositukset ja rajoitukset huomioidaan ilman erillistä viestiä. Erityisesti huomioitavat asiat jaetaan internet -etusivullamme.

HEPeKo on Pelastuskoirajoukkueen kautta osa Helsingin varautumista, joten meidän tulee tässäkin asiassa varautua oikein.